Projektledelse

På denne side beskrives en række ydelser som NJ Copenhagen ApS varetager og som kan henføres til projekt-/projekteringsledelse:

RÅDGIVNINGSOPGAVER:

  • Ledelse af det samlede team (arkitekter, ingeniører og specialister)
  • Ledelse af alle ingeniørfagene
  • Ledelse af et enkelt ingeniørfag

TOTALENTREPRISE:

  • Ledelse af det samlede team (arkitekter, ingeniører og specialister)
  • Ledelse af alle ingeniørfagene
  • Ledelse af et enkelt ingeniørfag

I forbindelse projektledelse er det naturligt også at inddrage en eller flere af NJ Copenhagen ApS’s andre ydelsesområder:

Projekt-/ projekteringsledelse bliver i byggebranchen brugt i mange forskellige sammenhænge, hvorfor ydelsen og ansvarsområder i den sammenhæng ofte ikke er entydige.