Konsulent og ingeniørrådgivning

Opgaver som NJ Copenhagen ApS udfører, og som kan henføres til:

KONSULENTYDELSER:

 • Deltagelse i konkurrenceteams
 • Fagdommer i konkurrencer
 • Udviklingsopgaver
 • Procesplanlægning
 • Workshops
 • Konfliktløsning
 • Kvalitetsstyring
 • Projektkontrol
 • Sparringspart
 • Udarbejdelse af anlægsbudgetter
 • Tidsplanlægning
 • Ledelses-og fagkurser
 • IKT- rådgivning
 • Procesplanlægning af drift og vedligehold
 • Commissioning
 • Risikovurderinger
 • Totaløkonomiske vurderinger og beregninger
 • Fredningsforhold (VVM)
 • Myndighedsforhold

INGENIØRRÅDGIVNING:

Projekteringsopgaver udføres sammen med rådgivende ingeniørfirmaer med speciale på hver deres felt. Dette for at sikre at opgaven bliver bemandet med de bedste fagfolk og at ansvarsforholdene bliver entydige i forhold til den udførte rådgivning.

NJ Copenhagens ApS´s rolle bliver således at samle det bedste fagteam (arkitekter, ingeniører, specialister) til opgaven. Derudover vil NJ Copenhagen ApS have bygherrekontakten samt varetage projekt- og projekteringsledelsen.

Typiske ingeniørrådgivningsopgaver:

 • Totalrådgivning
 • Underrådgivning til en totalrådgiver
 • Alene stående ingeniørrådgivning
 • Specialopgaver

I forbindelse med ingeniørrådgivning er det naturligt også at inddrage flere af NJ Copenhagen ApS’s andre ydelsesområder:

 • Bygherrerådgivning
 • Projektledelse

I forbindelse med bygge- og anlægsopgaver er der ofte behov for ydelser som ikke kan henføres til en specifik boks. Disse ydelser har jeg valgt at kalde konsulentydelser. Derudover er der en række ydelser som er meget specifikke ingeniørydelser. Disse ydelser har jeg valgt at kalde ingeniørrådgivning.

På tilsvarende måde kan NJ Copenhagen ApS påtage sig at samle et totalentreprise hold, hvis det er den entrepriseform, der foretrækkes eller kræves.

For at sikre, at NJ Copenhagen ApS på alle områder leverer den bedste bygherrerådgivning, er der indgået samarbejdsaftaler med en række af landets bedste specialister på hver deres fagområde.