Bygherrerådgivning

Typiske bygherrerådgivningsopgaver:

 • Opstilling af byggeprogram
 • Indledende analyser – eksempelvis miljøforhold, risikoanalyser, økonomi faglige og tekniske forhold
 • Brandstrategi
 • Bæredygtighedsstrategi
 • Drift og vedligeholdsstrategi
 • IKT-strategi
 • Udbudsstrategi
 • Udarbejdelse af konkurrencemateriale
 • Brugerinddragelse
 • Projekteringsovervågning
 • Udførelsesovervågning
 • Økonomiovervågning
 • Afleverings- og idriftsættelsesstrategi
 • Lejerrådgivning

For at sikre, at NJ Copenhagen ApS på alle områder leverer den bedste bygherrerådgivning, er der indgået samarbejdsaftaler med en række af landets bedste specialister på hver deres fagområde.

I forbindelse med bygherrerådgivning er det naturligt også at inddrage en eller flere af NJ Copenhagens ApS’s andre ydelsesområder:

Som overskriften indikerer, går NJ Copenhagen ApS ind og er bygherres højre hånd i den proces, der er med til at realisere det byggeri eller den anlægsopgave, som han står overfor.

Dette kan ske på en række niveauer, som aftales fra sag til sag.