Amagercentret

Gennembygning og renovering af Amagercentret.

Illustration: PLH Arkitekter

Amager Centret – i bydelen Amagerbro 2300 København S – rummer i alt 72 forretninger og 323 p-pladser (i separat P-hus) og har ca. 4,3 millioner besøgende årligt. Det er ejet af Danica Pension og administreres af DEAS Ejendomsadministration.

Amager Centret er lokaliseret i tæt bymæssig bebyggelse med stor befolkningstæthed, nær ved indkøbs- og trafikstrøget Amagerbrogade og som umiddelbar nabo til metrostationen Amagerbro.

Det fremtræder i dag som et noget træt, slidt og tillukket center med en utidssvarende fremtoning og identitet, en uhensigtsmæssig logistik og delvist forældede tekniske installationer.

Centret har i dens løb gennemgået flere gennemgribende moderniseringer og ombygninger (bl.a. i 1999, 2003 og 2008) og står igen overfor gennemgribende gennembygning og renovering hvor der skal frigives flere kvadratmeter til butikker fra P-huset.

I dette projekt forestår NJ Copenhagen ApS projekteringsledelsen for totalentreprenør Hoffmann. Projekteringen foreståes af PLH Arkitekter og COWI.

Årstal: Pågår (2017)
Kunde: Hoffmann
Min rolle: Forestår projekteringsledelsen

For yderligere information om Amagercentret henvises til Licationen 18. september 2017

Lille sky - Cirkusgrunden

Arktitektkonkurrence i Hvidovre kommune

DanaKon er som underrådgivere til Rubow ansvarlig for ingeniørprojekteringen.

NJ Copenhagen ApS har af DanaKon fået til opgave, at varetage projektlederrollen for samtlige ingeniørfag.
Derudover varetages den daglige sparring for konstruktioner.

For yderligere information se: Lille sky

Årstal: 2015 – 2017
Bygherre: Hvidovre Kommune
Arkitekt: RUBOW

Vundet arkitektkonkurrence om opførelse af en daginstitution i Hvidovre til 10 børnegrupper med fokus på lej og bevægelse.

Nørrebrohallen

Tilføjelse af bibliotek i Nørrebrohallen

Rendering: Keingart

Nørrebrohallen – på Den Røde Plads i København N – er en tidligere sporvognsremise, der i dag benyttes som sportshaller med et stort udbud af aktiviteter og brugere.

Der er ønske om at inspirere eksisterende brugere af Nørrebrohallen, til at læse mere med 120 studiepladser, og at inspirere brugere til at gøre brug af Nørrebro Hallens mange andre tilbud.

Med tilføjelsen af et nyt bibliotek vil denne diversitet og mangfoldighed øges og der vil skabes rum for endnu flere møder mellem mennesker på Nørrebro. Det skal være attraktivt og legitimt at kigge indenfor i det nye bibliotek, også selvom man ikke har et bestemt formål.

I dette projekt fungerer NJ Copenhagen ApS som bygherrerådgiver for ByK ved etablering af biblioteket og miljøsanering og samarbejder med arkitekterne Keingart. Projektet forventes at komme i udbud primo 2018

Årstal: Forventes i udbud primo 2018
Bygherre: Kultur og Fritids Forvaltning og ByK
Min rolle: Bygherrerådning for ByK

For yderligere information om Nørrebrohallen henvises til Københavns Kommune

Linjer i Landskabet

Anlæggelse af oplevelsessti i landskabet omkring Aakirkeby på Bornholm for at styrke formidling og tilgængelighed

Illustration: Rubow Arkitekter

Aakirkeby Kommune og Bornholms Amt opførte oplevelsescentret NaturBornholm på Klintebakken i 2000. Klintebakken ligger nemlig markant i landskabet og viser naturens kræfter for mere end 400.000.000 år og er et resultat af millioner af års erosion samt istidens formning af landskabet.

Områdets natur og forekomster iscenesættes via landskabelige og arkitektoniske oplevelsespunkter.

Punkter at ’følge’, ’gøre ophold ved’, ’sigte efter’ og ’tage ud til’ – punkter der alle peger på eller iscenesætter en helt særlig oplevelse for den besøgende.

Med projektet, Linjer i Landskabet – støttet af Real Danica – styrkes formidlingen og tilgængelighed til Klintebakken og er således en anlagt oplevelsessti i landskabet omkring Aakirkeby på Bornholm.

Projektet er vundet og udføres af Rubow Arkitekter. I dette projekt fungerer NJ Copenhagen ApS som sparringspartner på design og konstruktion af udsigtsplatforme.

Samarbejdspartner: Rubow Arkitekter
Min rolle: Sparring med design og konstruktion af udsigtsplatform ingeniør

For yderligere information om Linjer i Landskabet henvises til Rubow Arkitekter

Livreddertårn

Løbende udvikling og design af de kendte livreddertårne

Rendering er lånt fra TrygFonden Kystlivredning I Dansk Svømmeunion

De kendte livreddertårne langs de danske kyster er et resultat af en offentlig konkurrence udskrevet af TrygFonden i 1998.

Siden opførelsen af de første tårne i 2001, har Niels Jørgen Olesen sammen med BBP været tilknyttet den løbende udvikling og design af livreddertårnene, som nu består af 36-40 stk.
Denne opgave og erfaringsopsamling har fulgt Niels Jørgen Olesen igennem forskellige ansættelsesforhold og bliver nu videreført i NJ Copenhagen ApS regi.

Under dette projekt har Niels Jørgen Olesen fungeret som bygherre- og teknisk rådgiver

Årstal: Løbende
Bygherre: TrygFonden
Min rolle: Bygherre- og teknisk rådgiver

Gentofte HF

Multihal til Gentofte HF

NJ Copenhagen ApS har til opgave at fastlæggelse de ingeniørmæssige designprincipper samt varetage de rådgivende ingeniørers repræsentation over for bygherren

For yderligere information: Gentofte HF

Årstal: 2015 – 2017
Bygherre: Gentofte HF
Arkitekt: RUBOW

Opførelse af en ny multihal til anvendelse for idræt, musik, drama mv. samt ombygning af eksisterende faglokaler.

Vordingborg Borgercenter

Opførelse af nyt borgercenter i Vordingborg

Rendering: Casa Arkitekter

Vordingborg Kommune er i gang med at opføre et nyt borgercenter på Valdemarstorvet som det første store indgreb i bymidten, for at kunne give noget dynamik og ”løfte byens ansigt” udadtil.

Samtidig er nøgleordene for borgercenteret: bedre lys, luft og lyd så medarbejdere får et bedre arbejdsmiljø og dermed et ønske om at give borgerne en bedre service.

Konstruktivt er projektet spændende og udfordrende idet, der benyttes bobbeldæk samtidig med, at der optræder store udkragninger af dæk og facader

I dette projekt fungerer NJ Copenhagen ApS som faglig sparring på konstruktionsprojektet for Hundsbæk & Henriksen samt er projekteringsansvarlig på ingeniørfagene.

Årstal: Pågår (2017)
Bygherre: Vordingborg Kommune
Kunde: Hundsbæk & Henriksen A/S
Min rolle: Faglig sparring på konstruktionsprojekt, projekteringsansvarlig på ingeniørfagene

For yderligere information om Vordingborg Borgercenter henvises til Casa Arkitekter

Monumentet for Danmarks Internationale Indsats efter 1948

Monumentets på en gang massive og minimalistiske udtryk har kunne realiseres vha. En kreativ ingeniørtankegang, som har kunnet udfordre og understøtte de konstruktive og kunstneriske muligheder.

Kunstnerens ønske var, at de ultra-slanke overliggere blev udført at massive granitblokke af 1,5 meters længde.

Denne ingeniørmæssige udfordring gav mig ideen til at benytte det kendte cigarkassejonglørnummer.
Resultatet blev, at der i hvert hjørne af granitblokkene blev boret et gennemgående hul. Efter at blokkene var lagt op på et stillads i den endelige position blev der trukket stålkabler igennem hullerne, som efter et planlagt mønster blev spændt op indtil bjælken svagt løftede sig fra stilladset og dermed indikerede at den dermed var selvbærende.

En anden alternativ konstruktion var de bærende søjler som samtidig fungerer som lamper.

For yderligere information om monumentet henvises til Forsvarsministeriet

Min rolle: Konstruktionsdesign

I respekt for de mange, der har været udsendt til konflikt- og katastrofer, for dem der er udsendt nu, de der udsendes i fremtiden, og for de der er omkommet, besluttede regeringen i 2009, at der skulle etableres et monument for Danmarks internationale indsats efter 1948.

På baggrund af 5 indkomne forslag valgte dommerkomiteen for monumentet efter vurdering og bedømmelse kunster Finn Reinbothe til at udføre det nye monument.

GENFORENINGSPLADSEN

Genforeningspladsen – i København Nordvestkvarter 2400 – er en fredet sportsplads placeret i et boligkvarter. Anlægget er oprindelig fra 1920’erne og bruges hele året til en lang række forskellige sportsaktiviteter, herunder bl.a. fodbold, tennis og skøjteløb om vinteren.

Skøjtebanen blev anlagt i 2001 og er den eneste af sin slags i Danmark. Banen bruges bl.a. af Hurtigløberforeningen af 1972 og er desuden åben for offentligheden, med op mod 2300 besøgende ugentligt i sæsonen.

Opbygningen af isbanen på Genforeningspladsen er dog ikke optimal grundet energimæssige og arbejdsmiljømæssige udfordringer i den nuværende løsning. For at gennemføre den mest optimale løsning er der foretaget en totaløkonomisk analyse, som er ført til, at der etableres et permanent anlæg til skøjtebanen i kombination med en kunstgræsbane.

I dette projekt fungerer NJ Copenhagen ApS varetager opgaven som bygherrerådgiver. Opgaven er udbudt og udført i totalentreprise.

Årstal: 2015 -2017
Bygherre: Københavns Kommune.
Totalrådgiver – Bygherrerådgivning: Kuben Management
Kunde: Kuben Management
Min rolle: Bygherrerådgiver og projektleder.

For yderligere information om Genforeningspladsen henvises til følgende projektbeskrivelse

Dansescenen

Et bevægelsesfremmende projekt i København, der erstatter eksisterende dansescene

Skitser: White

Dansescenen – på Islands Brygge – er et eksempel på et bevægelsesfremmende projekt i København, der inviterer til bevægelse og leg.

Dette skal ske ved at appellere til målgruppen via design, farver, interaktive elementer og musik til at indbyde på spontan fysisk aktivitet og dans.

Endvidere skal dansescenen benyttes af foreningslivet og i forbindelse med andre kulturelle arrangementer. Dansescenen erstatter den eksisterende dansescene, som er nedslidt. Samtidig vil der i projektet indgå en overdækning af scenen, som skal være Havneparkens varetegn. Den forventede udførelse er i 2018.

I dette projekt fungerer NJ Copenhagen ApS som sparringspartner til arkitekterne White omkring det konstruktive design samt udarbejdelse af ingeniørprojektet for Dansescenen.

Årstal: Udførelsen er aflyst
Bygherre: Københavns Kommune
Min rolle: sparringspartner omkring det konstruktive design samt udarbejdelse af ingeniørprojektet

For yderligere information om Dansescenen henvises til Københavns Kommune