CV Niels Jørgen Olesen

Fødselsdato:
27. marts 1957

Nationalitet:
Dansk

Uddannelse:
Akademiingeniør fra Danmarks Ingeniørakademi, bygningsretningen, 1982

Proffesionelle foreninger:
IDA, FRI, DI

NØGLEKVALIFIKATIONER

  • Bygherrerådgivning.
  • Projekteringsledelse, (totalrådgivning og underrådgivning).
  • Arbejdsmiljøkoordinering.
  • Stor faglig viden om bygningskonstruktioner, bygningsfysik og andre byggetekniske problemstillinger inden for både nybyggeri, ombygning og renovering.
  • Stor tværfaglig viden (samtlige ingeniør- og arkitektfag).
  • Stor erfaring fra rådgivende ingeniørvirksomhed inden for alle aspekter af projektering, herunder design, planlægning, projektkoordinering, udarbejdelse af udbudsmateriale, projektopfølgning og tilsyn.

ERFARING

06/2015 –
Stifter og direktør af NJ Copenhagen ApS – Bygherrerådgivning og projektledelse.

04/2004 – 06/2015
Område- og markedschef for Sjælland i Sloth Møller A/S.

09/1992 – 03/2004
Leder af konstruktionsafdelingen hos Lemming & Eriksson as.

08/1984 – 08/1992
Projektleder hos Johs. Jørgensen A/S (senere Carl Bro as)

02/1982 – 07/1984
International Steel Consulting A/S

Afsluttede projekter

Afsluttede projekter

5 kunstgræsbaner

Udarbejdelse af klyngeudbud af 5 kunstgræsbaner i totalentreprise

Årstal: 2013 – 2015
Bygherre: Københavns Kommune.
Min rolle: Bygherrerådgiver og projektleder

Guldbergs Plads – aktivitetsplads målrettet voksne

Projektleder for omdannelse af Guldbergs Plads i Københavns Kommune. Projektet omhandler dispositionsforslag og projektforslag

Min rolle: Konkurrencedeltagelse

Lyngby Nyt stadion

etablering af en ny tribune på Lyngby stadion udført i totalentreprise

Min rolle: Konkurenceafsvarlig for ingeniørfagene samt projektansvarlig for ingeniørfagene i projekteringen under projekteringen og udførelsen

Projekteringsleder – Omlægning af Stændertorvet

Stændertorvet i Roskilde som fik omlagt granitbelægninger, trafikafvikling og afvanding udført i totalentrepris.

Min rolle: Konkurenceafsvarlig for ingeniørfagene samt projektansvarlig for ingeniørfagene i projekteringen under projekteringen og udførelsen.

Screening og energirenovering at 200 bygninger i Kbh

KEjd ønskede afprøvet et ny koncept for energirenovering således kun de renoveringer som havde en tilbagebetalingstid på maks. 10 år blev udført.

Årstal: 2011 – 2013
Bygherre: Københavns Ejendomme. (KEjd)
Min rolle: Bygherrerådgiver og projektleder.

Henkel

Ombygning af den gamle sæbefabrik fra 1900-tallet til et moderne erhvervsbygninger.

Årstal: 2009 -2013
Bygherre: Søtoftegaard.
Min rolle: Bygherrekontrakt, projektledelse for ingeniørfagene.

Club Danmark Hallen

Undersøgelser af mulige genopførelses- og anvendelsesmuligheder for den nedstyrtede hal i Valby. Derudover teknisk bistand for vurdering af juridiske ansvarsforhold.

Årstal:2011 – 2012
Bygherre: Københavns ejendomme KEjd
Min rolle: Bygherrerådgiver, Projektledelse og KS.

Faaborg Havnebad og Det Blå Støttepunkt

Etablering af et nyt havnebad i det sydfynske øhav med omklædningsfaciliteter. Fokus var på inspiration til aktiviteter og bevægelse

Årstal:2011 – 2014
Bygherre: Fåborg Kommune i samarbejde med Lokale Og Anlægsfonden samt RealDania
Arkitekter: JDS.
Min rolle: Deltagelse i udviklingen af anlægget samt projektledelse for alle ingeniørfagene

Omdannelse af Kalvebod Brygge til en promenade

Rekreativt område udført som et egetræs promenadedæk, der skyder ud i og ned i Københavns Havn som bølger på havet.

Årstal: 2008- 2013
Arkitekt: JDS
Bygherre: Københavns Kommune
Min rolle: Deltagelse i udviklingen af anlægget. Projekt- og projekteringsleder

Remiserne Enghavevej 80 – 82

Omdannelse af sporvognsremiser til hjemsted for Akademiet For Utæmmet Kreativ(AFUK) og StreetMekka. Afholdelse af en række indledende workshops.

Årstal: 2008 – 2011
Bygherre: Københavns Kommune
Min rolle: Deltagelse i udviklingen af projektet. Overordnet ledelse og konkliktløser.

Sølvgades Skole, Københavns Kommune.

Udbygning og ombygning af Københavns ældste skole, Sølvgades skole, med faglokaler og gymnastiksal.

Årstal: 2006 – 2008
Bygherre: Københavns Kommune
Arkitekt: C F Møller.
Min rolle: Bygherrerådgivning, projektleder.

Strandvejen 300

Ombygning af af fredet villa af flere omgange.

Årstal: 2005 -2014
Bygherre: Først Steen Gude (Stones Invest). Derefter Ole Kristoffersen (Lagkagehuset)
Bygherre: C F Møller
Min rolle: Bygherrerådgiver.

Projektkonkurrencen Fremtidens Idrætsbyggeri

Metodeudvikling for nytænkning af anvendelsesmuligheder i forbindelse med renovering af danske sportshaller samt afprøvning af nogle af principperne på en ny hal i Høring

Årstal: 2005- 2008
Bygherre: Skanderborg Kommune i samarbejde med Lokale Og Anlægsfonden.
Bygherre: BBP
Min rolle: Bygherrerådgiver og projektleder.

Masterplan for Gentofte Sportspark

Udarbejdelse af en overordnet plan (infrastruktur mv.) for udvikling at et eksisterende idrætsanlæg til en ny sportspark.
Masterplanen var samtidig udarbejdet som et konkurrenceprogram, der dannede grundlag for en arkitektkonkurrence.

Årstal: 2006 -2007
Bygherre: Gentofte Kommune
Arkitekt: JJW
Min rolle: Bygherrerådgiver ,overordnet ansavarlig for ingeniøfagene samt medansavrlig for udarbejdelsen af masterplanen

Den hvide Kødby

Den nu fredede Hvide Kødby fra 1930érneer opført i jernbeton støbt på stedet, hvor facaderne er udformet som meget slanke og i mange tilfælde uisolerede konstruktioner.

Årstal: Løbende
Bygherre: Københavns Kommune
Arkitekt: Steen Rasmussen
Min rolle: Projektleder ingeniørfagne primært betonrenovering.

Heimdalsvej, Frederikssund

De gamle facader udskiftes med nye konstruktioner så der sikres et højisoleret hus med et godt indeklima.

Årstal: 2010 -2011
Bygherre: DOMEA
Arkitekt: Mangor & Nagel A/S
Min rolle: Projektansvarlig ingeniørfag

Friheden Invest A/S

Opførelse af et nyt landsted med hovedbygning, svømmehal, orangeri, hestestalde og ridehal.

Årstal: 2000 -2002
Bygherre: Friheden Invest A/S
Min rolle: Projektansvarlig for konstruktioner, Konfliktløser

FSB – Lundebjerg

Renovering (facader, tagkonstruktioner mm.) af boligkompleks på ca. 450 lejligheder.

Min rolle: Projektledelse, Fastlæggelse af det ingeniørmæssige design, konstruktionsansvarlig.

Værløse Bymidte

Tilstandsvurdering og konstruktionsanalyse, herunder betonrenovering som grundlag for opførelse af tagboliger på eksisterende butiksbygninger.

Min rolle: Sagschef på samtlige ingeniørfag, fastlæggelse/planlægning af analyseomfanget

Carlsro

Beton og facaderenovering af boligbebyggelse i Rødovre vha. fiberbeton.

Min rolle: Projektansvarlig

Nygårdsparken

Facaderenovering, vinduesudskiftning og etablering af ventilation i 16-etagers boligbebyggelse fra 1950’erne

Min rolle: Konstruktionsprojekt, fagtilsyn

Lundtoftegade

Facaderenovering, vinduesudskiftning og etablering af lukkede altaner i 13-etagers boligbebyggelse fra 1950’erne

Min rolle: Konstruktionsprojekt, fagtilsyn.